Spawanie

Spawanie polega na łączeniu materiałów poprzez częściowe ich stopienie i następnie zestalenie. Łączy się tak głównie tworzywa sztuczne i metale. Istnieje wiele metod spawania. Do najpopularniejszych można zaliczyć: spawanie przy użyciu acetylenu (temperatura sięga nawet 3000 stopni), spawanie w osłonie gazów (metoda MIG 131, MAG 135, TIG 141) i spalanie elektrodami otulonymi. Inne metody to spawanie elektronowe, plazmowe, łukowo-wodorowe, laserowe, żużlowe i termitowe. Jakość spawania można ocenić po wytrzymałości materiału w miejscu spawania.

Podczas spawania mogą pojawić się niezgodności spawalnicze. Dzieli się je na sześć grup: pustki, pęknięcia, niezgodności kształtu, braki przetopu, wtrącenia stałe i pozostałe. Normy niezgodności spawalniczych opisywane są szczegółowo przez normę PN-EN ISO 6520 (zeszyty PN-EN ISO 6520-1 i PN-EN ISO 6520-2). Na co trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo podczas spawania? Na ochronę oczu poprzez założenie specjalnej maski, opary oraz potencjalne zagrożenie pożarowe.

http://www.jobimet.pl/

Jobimet – Obudowy gazowe, skrzynki elektryczne
Usługowa 15/1
Zaścianki
15-521
857402299